Energooszczędność domu a dach

Michał Blicharczyk
17 listopada 2021
Czas czytania:
Jak poprawnie zamontować kominek wentylacyjny?

Z roku na rok koszty ogrzewania domu rosną, więc z coraz większą uwagą inwestorzy przyglądają się parametrom izolacyjnym stosowanych na budowie materiałów.

Jednak nawet najlepsza i najdroższa termoizolacja w dachu spadzistym może zawieść, jeśli nie zwrócimy uwagi na szczegóły wykonawcze.

Jednym z najbardziej wrażliwych i trudnych termoizolacyjnie miejsc na dachu jest murłata.

Murłata to zamocowana najczęściej na ścianie kolankowej drewniana, pozioma belka, na której opierają się krokwie. To murłata przenosi ciężar całego dachu na ściany budynku.

Murłata ma mniejszą szerokość niż ściana i najczęściej montowana jest tak, że jeden z jej boków licuje z wewnętrzną powierzchnią ściany. Stąd po zewnętrznej stronie muru zostaje spora przestrzeń, którą należy dokładnie zagospodarować termoizolacyjnie.

Jeśli tego nie zrobimy, styk dachu ze ścianą będzie mostkiem termicznym, a właściwie jedną wielką trasą szybkiego ruchu dla ciepła (rys 1).

Konsekwencją intensywnej ucieczki ciepła w okolicach murłaty jest nie tylko wyższy koszt ogrzewania domu.

Kolejnym problemem może być wykraplanie się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni ściany na wysokości nieocieplonej murłaty, bowiem ten fragment ściany jest w tym wypadku najchłodniejszy. Taka niewidoczna warstwa wilgoci może być źródłem zagrzybienia ściany.

Dlatego tak istotne jest dokładne i przemyślane wykonanie docieplenia tego fragmentu dachu. Jak je wykonać?

Docieplenie ściany i dachu musi być ciągłe, a przestrzeń po zewnętrznej stronie murłaty powinna być wypełniona – w tym wypadku – np. odpowiednio ukształtowanym fragmentem styropianu.

Przy okazji trzeba zadbać, aby w dachu bez poszycia, docieplenie nie wybrzuszało wysokoparoprzepuszczalnej membrany, ponieważ grozi to znacznym zmniejszeniem przekroju przestrzeni wentylacyjnej dachu.

Natomiast tam gdzie dach jest w pełni deskowany, termoizolacja nie powinna blokować przestrzeni wentylacyjnej pod poszyciem.

Jeden z wariantów radzenia sobie z tym problemem pokazuje rys 2.

Pobierz

    manual techniczny!  

Zapoznaj się z praktyczną, niezbędną, codzienną wiedzą dla dekarza w pigułce.

Michał Blicharczyk

Michał Blicharczyk

Doradca techniczny i szkoleniowiec Corotop z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Specjalizuje się w zagadnieniach wilgotnościowo-wentylacyjnych dachów skośnych.

Rekomendowane artykuły

Łata kalenicowa – wspornik

Łata kalenicowa – wspornik

Wprowadzenie do budowy dachu Podczas budowy dachu inwestorzy najczęściej dopytują lub zwracają uwagę na widoczne jego elementy. Z oczywistych względów najważniejsze jest pokrycie zasadnicze. Trzeba jednak przyznać, że świadomość/wiedza inwestorów rośnie, więc podczas...

Wykończenie kalenicy – otwarta czy zamkięta?

Wykończenie kalenicy – otwarta czy zamkięta?

Na początku trzeba zaznaczyć, że pytanie dotyczy dachów skośnych z najpopularniejszą metodą ocieplenia, czyli termoizolacją pomiędzy krokwiami. Między wykonawcami wciąż nie ma zgody co do sposobu montażu wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej w tym miejscu. Jedni...

Kalenica – najczęściej popełniane błędy montażowe

Kalenica – najczęściej popełniane błędy montażowe

Kalenica to jedno z newralgicznych miejsc w dachu. I chociaż sama konstrukcja – jak już to było opisane w artykule pt. Kalenica - charakteryzacja i montaż - nie wydaje się skomplikowana, to jednak trzeba mieć świadomość, że łatwo tu popełnić kilka prostych błędów,...